አማርኛ

አማርኛ [462]

ዐቂዳ (እምነት) [131]

ፊቅህና የፊቂህ መርሆዎች [124]

ዉዹእ [11]

ሶላት [62]

ዘካ [5]

ፆም [4]

ትርፍ ተግባራትና ስነ-ስርዓት [146]